fbpx

Efikasan plan za poslovnu bezbednost – ključni elementi

Sistemski pristup u osiguravanju bezbednosti najvrednijih resursa u poslovanju, pored tehničke podrazumeva i fizičku zaštitu.

Fizičkim obezbeđenjem doprinosi se zaštiti ljudi i imovine od oštećenja, uništenja, krađe i drugih oblika štetnog delovanja.

Usluga fizičke zaštite je usluga obezbeđenja koja se pruža ličnim prisustvom i neposrednom aktivnošću službenika obezbeđenja u određenom prostoru i vremenu, kao i primenom mera i upotrebom sredstava prinude.

Službenici Watchout Security-a prolaze obuku i polaganje iz sledećih oblasti:

  • zaštita od požara;
  • poznavanje pružanja prve pomoći;
  • poslovna komunikacije;
  • fizička samoodbrane;
  • upravljanje sistemima tehničke zaštite.

Službenik obezbeđenja u stalnom je kontaktu sa Kontrolnim centrom, čime se osigurava pravovremenost reakcije u slučaju kriznih situacija.

Poslovi koje mogu obavljaju službenici obezbeđenja se sledeći: službenik obezbeđenja za čuvanje objekta u izgradnji, službenik obezbeđenja za stacionarno čuvanje, službenik obezbeđenja za rad recepcionara, službenik obezbeđenja za kontrolu ulaza i izlaza u objekte koje se obezbeđuju, službenik obezbeđenja za rad u maloprodajnom objektu, službenik obezbeđenja za obavljanje redarskih poslova.

GARANCIJE OBEŠTEĆENJA

U slučaju propusta službe obezbeđenja, nudimo posebne uslove obeštećenja oštećenog korisnika usluge aktiviranjem adekvatne polise osiguranja.

Watchout Security poseduje Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za sve eventualne propuste službenika obezbeđenja. Bez obzira na broj štetnih događaja, polisa nije iscrpiva (svi štetni događaji do vrednosti od 200.000 evra tokom trajanja polise biće nadoknađeni svim korisnicima usluga na teritoriji Srbije).