fbpx

Osiguranje kvaliteta

 

OSIGURANJE IMOVINE

Poštovani klijenti,

Naši partneri u osiguranju razumeju Vaše potrebe. Pripremili su za Vas posebnu ponudu koja podrazumeva osiguranje imovine, svim korisnicima koji imaju zaključen ugovor o obezbeđenju. Polisu ovog osiguranja možete ugovoriti i potpisati prilikom ugovaranja obezbeđenja.

SAMO U WATCHOUT SECURITY!

Svi mi imamo poteškoće da izdvojimo novac za dodatno obezbeđenje, samim tim, izuzetno nam je važno da imao i pokriće štete. Uprkos tome što se trudimo da poboljšavamo kvalitet usluge, uvek postoji opasnost od nepredviđenih kvarova ili oštećenja koji nas mogu zadesiti u toku pružanja usluge.

-Osiguranje od slučajne štete, razbojništva/krađe – pokriće A:

Ovo osiguranje vam pokriva slučajnu štetu, nastalu na uređaju usled: isticanja ili curenja tečnosti, loma uređaja usled pada, usled nenamerne pogrešne upotrebe, usled kratkog spoja, usled elektromagnetnih promena i previsokog napona, štete posredno ili neposredno izazvane udarom groma, usled delovanja pritiska, štete izazvane vatrom, dimom, eksplozijom, oštećenje prilikom spasavanja usled požara.

– Osiguranje produžene garancije nakon isteka proizvođačke garancije – pokriće B:

Osiguranje obezbeđujemo samo ukoliko oštećenje ili uništenje uređaja nastupi po isteku zakonskog ili dodatnog (neobaveznog) garantnog roka proizvođača za grešku u izradi, materijalu, proračunu, servisiranju odnosno montaži i/ili uništenje pokriveno u toku garantnog roka, ili ne iznad ugovorene sume osiguranja.

Za svaki štićeni objekat, osiguravajuće pokriće možete da ugovorite sa ukupnim trajanjem od 48 meseci. U zavisnosti od vrste električnog uređaja, svako pojedinačno pokriće maksimalno može da važi 2 godine.

Napominjemo da bi vam osiguranje bilo važeće, usluga obezbeđenja mora da bude aktivna, sa važećim ugovorom i da se usluga pruža u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.

 

0800 011 013

OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

U slučaju propusta službe obezbeđenja, nudimo posebne uslove obeštećenja oštećenog korisnika usluge aktiviranjem adekvatne polise osiguranja.

Watchout Security poseduje Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za sve eventualne propuste službenika obezbeđenja. Bez obzira na broj štetnih događaja, polisa nije iscrpiva (svi štetni događaji do vrednosti od 200.000 evra tokom trajanja polise biće nadoknađeni svim korisnicima usluga na teritoriji Srbije).