fbpx

Akcije

Trenutne akcije se odnose na sva pravna i fizička lica, koja kupovinom više različitih usluga, stiču pravo na akcijske uslove.

AKCIJE ZA PRAVNA I FIZIČKA LICA

 

AKCIJA „KLJUČ U RUKE“ UZ SVAKI KUPLJENI PAKET USLUGA, PODRAZUMEVA IZRADU PLANA OBEZBEĐENJA, PLANA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE, PRIJAVU UGOVORA NADLEŽNOJ POLICIJSKOJ UPRAVI

Isporuka i instalacija sistema tehničke zaštite

Poslovanje Vaše organizacije podrazumeva čestu upotrebu motornih vozila? Želite da smanjite operativne troškove, poboljšate 

Servisiranje sistema

Uspeh poslovanja u značajnoj meri zavisi od ljudskih resursa. Sve češće se beleže slučajevi neetičkog i neprofesionalnog ponašanja i 

Održavanje sistema

U cilju kontinuiranog unapređenja bezbednosnih procedura, potrebno je pratiti realizaciju plana obilazaka službenika fizičkog obezbeđenja. 

Projektovanje i planiranje sistema tehničke zaštite

Fizičkim obezbeđenjem doprinosi se zaštiti ljudi i imovine od oštećenja, uništenja, krađe i drugih oblika štetnog delovanja.

Fizička zaštita stalnim prisustvom

Poslovanje Vaše organizacije podrazumeva čestu upotrebu motornih vozila? Želite da smanjite učiniti za Vaš biznis!

Angažovanje interventnog tima

Uspeh poslovanja u značajnoj meri zavisi od ljudskih resursa. Sve češće se beleže slučajevi neetičkog i neprofesionalnog ponašanja i 

Preventivni obilasci patrole

U cilju kontinuiranog unapređenja bezbednosnih procedura, potrebno je pratiti realizaciju plana obilazaka službenika fizičkog obezbeđenja. 

Sistem kontrole obezbeđenja

Fizičkim obezbeđenjem doprinosi se zaštiti ljudi i imovine od oštećenja, uništenja, krađe i drugih oblika štetnog delovanja.

Monitoring alarmnog sistema

Poslovanje Vaše organizacije podrazumeva čestu upotrebu motornih vozila? Želite da smanjite operativne troškove, poboljšate 

Monitoring video nadzora

Uspeh poslovanja u značajnoj meri zavisi od ljudskih resursa. Sve češće se beleže slučajevi neetičkog i neprofesionalnog ponašanja i 

Mobilni integrisani sistem obezbeđenja

U cilju kontinuiranog unapređenja bezbednosnih procedura, potrebno je pratiti realizaciju plana obilazaka službenika fizičkog obezbeđenja. 

SOS sistem

Fizičkim obezbeđenjem doprinosi se zaštiti ljudi i imovine od oštećenja, uništenja, krađe i drugih oblika štetnog delovanja.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Poslovanje Vaše organizacije podrazumeva čestu upotrebu motornih vozila? Želite da smanjite operativne troškove, poboljšate 

Plan obezbeđenja i plan sistema tehničke zaštite

Uspeh poslovanja u značajnoj meri zavisi od ljudskih resursa. Sve češće se beleže slučajevi neetičkog i neprofesionalnog ponašanja i 

Usaglašavanje sa Zakonom o privatnom obezbeđenju

U cilju kontinuiranog unapređenja bezbednosnih procedura, potrebno je pratiti realizaciju plana obilazaka službenika fizičkog obezbeđenja. 

Bezbednosno izveštavanje

Fizičkim obezbeđenjem doprinosi se zaštiti ljudi i imovine od oštećenja, uništenja, krađe i drugih oblika štetnog delovanja.

NEWSLETTER

Ukoliko žeite da budete u toku sa informacijama o akcijama, popustima i security poboljšanjima, upravo ovde možete popuniti Vaše podatke, i naš marketing tim će Vas obaveštavati o svemu.