O nama

”Preventiva stvara kapital, zato je bezbednost investicija u bolju budućnost!”

 

Watchout Security doo osnovan je 2008. godine sa fokusom na pružanje usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja pravnim i fizičkim licima.

Kompletno poslovanje se zasniva na četiri postulata:

 • Kvalitet

Jer je brzina prilagođavanja promenama ključ uspeha.

 • Poverenje

Jer bez njega nema uspeha na bilo kojem životnom polju.

 • Preventiva

Jer je upravo ona najbolji pristup rešavanju problema – temeljno, spremno i u pravi čas.

 • Pouzdanost

Jer nam je stalo da stvorimo bezbedniju budućnost.

10 razloga zašto je Watchout security broj 1 obezbeđenje?

Zato što posedujemo najsavremeniji kontrolni centar koji je ocenjen najvišim ocenama od strane kompetentnih organizacija.

Zato što smo razvili informacioni sistem za upravljanje odnosima sa korisnicima koji povećava njihovo zadovoljstvo.

Zato što jedini imamo organizovanu službu koja vrši ugovaranje isključivo prema zahtevima korisnika.

Zato što smo procesno organizovani po sektorima sa razvijenim sistemom menadžmenta organizacijom.

Zato što imamo korisnički centar koji pomaže korisnicima u rešavanju problema.

Zato što imamo najrazvijeniju mrežu saradnika u oblasti tehničke i fizičke zaštite.

Zato što imamo integrisani sistem kontinualnih obuka zaposlenih.

Zato što što pružamo najkvalitetnije usluge.

Zato što je kvalitet naših usluga osiguran polisom od profesionalne odgovornosti.

Sofisticiranost tehnoloških rešenja koja u radu koristimo, kontinuirana edukacija i razvoj kadrova, praćenje inovacija i prilagođavanje tehničko-tehnološkom progresu i poslovanje u skladu sa dobrom poslovnom praksom u Republici Srbiji učinili su da Watchout Security postane lider u oblasti fizičko-tehničkog obezbeđenja u zemlji i regionu. Pratimo globlane trendove u oblasti obezbeđenja i njihovom primenom čuvamo naše zgrade, kuće, apoteke, škole!

Da li znate da je teorija o hijerarhiji potreba Abrahama Maslova jedna od najpoznatijih i najčešće citiranih u zapadnim zemljama? Prema Maslovljevoj hijerarhiji potreba, potreba za sigurnošću nalazi se visoko na lestvici – na drugom mestu, odmah nakon bioloških potreba čoveka.

Život u bezbednom okruženju, sigurnost porodice, zdravlja i imovine, stabilan posao – razumemo vas!

Licence

Watchout Security poseduje sledeće licence izdate od strane Ministarstva unutrašnjih poslova:

 • Licenca 20433 za fizičko-tehničku zaštitu lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana;
 • Licenca 20181 za planiranje sistema tehničke zaštite;
 • Licenca 20182 za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;
 • Licenca 20183 za montažu, puštanje u rad i održavanje sistema tehničke zaštite i obuke korisnika;
 • Licenca 30161 za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite.
Sertifikati

Zašto je privatnom obezbeđenju potrebna sertifikacija?

Našoj kompaniji je bila potrebna potvrda da su procesi usaglašeni sa zahtevima međunarodno priznatih standarda. Sertifikacija je izazov za organizaciju. To je jedini način na koji se organizacija može ravnopravno takmičiti na masovnom tržištu i boriti se za nove korisnike. Svakom rešenju za bezbednost je to potrebno, i zato smo usaglasili poslovanje sa zahtevima sledećih standarda:

 • SRPS OHSAS 18001:2008 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
 • SRPS ISO 27001:2014 Sistem upravljanja bezbednošću informacija
 • SRPS ISO 14001:2015 Sistemi menadžmenta zaštite životne sredine
 • SRPS ISO 9001:2015 Sistem upravljanja kvalitetom
 • SRPS ISO 2000-1:2014 Sistem upravljanja uslugama – Informacione tehnologije
 • SRPS A.L2.002:2015 Fizička zaštita
 • SRPS A.L2.002:2015 Tehička zaštita
 • SRPS A.L2.002:2015 Menadžment iz kontrolnog centra
Osnovni podaci
 • Watchout security doo
 • Adresa: Spasenije Cane Babović 5
 • Pib: 106460446
 • Mb: 20606576