fbpx

Projektovanje sistema tehničke zaštite

“Ne planirati znači planirati neuspeh.”

Bendžamin Frenklin

Preduslov za uspeh u poslovanju jeste bezbednost lica i imovine.

 

Planiranje sistema tehničke zaštite vrši se na osnovu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja izrađenog po standardu serije SRPS A.L2.003. Na osnovu izrađenog Plana sistema tehničke zaštite i posebnih zahteva vlasnika ili korisnika objekta, izrađuje se projektni zadatak. Projektnim zadatkom utvrđuju se svi parametri potrebni za izradu projekta sistema tehničke zaštite, a naročito:

  • vrsta tehničke zaštite;
  • smeštaj centra tehničke zaštite (kontrolni paneli, centrale, digitalni video rekorderi i drugo);
  • smeštaj uređaja i opreme (detektori, kamere i senzori);
  • način polaganja instalacija (kablova za povezivanje).

Projektovanje sistema tehničke zaštite obuhvata:

  • implementaciju plana sistema tehničke zaštite;
  • izbor uređaja i opreme;
  • izradu projektne dokumentacije.