fbpx

Kinetički tragovi kretanja

Mogućnost prikazivanja nivoa posećenosti svih delova prodajnog prostora.

 

Analitika koja prikazuje kinetičke tragove kretanja posetilaca u nekom objektu omogućuje vlasnicima maloprodajnih/veleprodajnih firmi da optimizuju izloženost asortimana, kao i naknada za posebno pozicioniranje robe u određenim visoko frekventnim mestima u objektu.Ova video analitika u svojstvu poslovnog alata u stanju je da pokaže nivoe posećenosti svih delova prodajnog prostora i da time omogući vlasnicima privatnih firmi efikasniju organizaciju prodajnog prostora u cilju unapređenja prodajnih i promotivnih akcija. 

Video analitika koja se vezuje za tzv.heat mape, ili za kinetičke mape, kompanijama može dati precizan uvid u kretanje i zadržavanje posetilaca ispred određenih lokala, ili trgovačkih pultova sa različitom robom.

Na osnovu ovih parametara menadžment može efikasnije upravljati svojim prodajnim prostorima i bolje pozicionirati određene grupe proizvoda.