fbpx

Usaglašavanje sa Zakonom o privatnom obezbeđenju

“Biti u isto vreme i smeo i veoma oprezan, umetnost je uspeha.”

Napoleon

Watchout securtity se obavezuje da:

 

 • izradi i da na korišćenje Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i na zahtev korisnika vrši ažuriranje
 • postojeći sistem video obezbeđenja održava u ispravnom i funkcionalnom stanju shodno Zakonu o privatnom obezbeđenju
 • izradi Plan obezbeđenja, odnosno Plan sistema tehničke zaštite
 • izradi Projektni zadatak
 • izradi Grafički prikaz rasporeda ugrađenih uređaja i sistema tehničke zaštite
 • prijavi “Ugovor za ugradnju sistema tehničke zaštite“ nadležnoj policijskoj upravi u roku od 8 dana od dana potpisivanja
 • izvrši Primopredaju u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju
 • izvrši Stručni nadzor nad izvođenjem radova
 • izvrši Tehnički prijem sistema tehničke zaštite
 • da overi Prilog 1 – Potvrda o izvedenom sistemu tehničke zaštite i Prilog 2 – Zapisnik o obavljenom tehničkom prijemu sistema tehničke zaštite
 • da prijavi „Ugovor o održavanju i servisiranju tehničkih sredstava“ nadležnoj policijskoj upravi u roku od 8 dana od dana potpisivanja
 • da za svaku intervenciju na sistemu video obezbeđenja overi Prilog 3 – Zapisnik o obavljenom održavanju sistema tehničke zaštite
 • za potrebe kontrole, od strane policijskog službenika, obezbedi prisustvo odgovornog lica
 • za vreme pružanja usluge predlaže mere za poboljašljanje usluge privatnog obezbeđenja
 • prikupi dokumentaciju za upotrebljena tehnička sredstva koja u pogledu kvaliteta, sigurnosti i garancija, moraju ispunjavati zakonske norme i tehničke standarde koji važe u Republici Srbiji