fbpx

Sistemi za dojavu požara

“Svaka akcija nosi rizike i troškove, ali su rizici i troškovi komfora i neaktivnosti daleko veći.”

Džon Kenedi

Zdravlje i bezbednost ljudi, kao i imovina često su ozbiljno ugroženi u slučaju izbijanja požara.

Štete usled požara izražavaju se u  ljudskim žrtvama, finansijskim i materijalnim gubitcima.

 

Sistemi za dojavu požara služe za rano otkrivanje, alarmiranje i pravovremenu reakciju nadležnih timova kako bi se pružila najbolja zaštita.

Sistemi za dojavu požara su za razliku od protivprovalnih uvek aktivni (nalaze se u 24/7 režimu rada).

Za rano otkrivanje požara koriste se dim i toplota.

Javljači požara koriste sledeće fizičke principe za detekciju požara:

 • merenje prisutnosti dima,
 • merenje temperature,
 • treperenje plamena ili izvora toplote.

Informaciju dalje prosleđuju do protivpožarne centrale koja proverava verodostojnost signala. U slučaju potvrde kritične vrednosti aktivira se alarm. Alarm se može oglasiti pomoću sirene ili putem telefonske dojave.

Sistemi za dojavu požara:

 • konvencionalni i
 • adresabilni.

Kod adresabilnog sistema dojave požara moguće je preciznije detektovati mesto opasnosti, detektori se povezuju na centralu preko petlje, za razliku od konvencionalnih gde se detektori povezuju na centralu linijski, a takav način povezivanja omogućava da sistem ostaje celokupno funkcionalan u slučaju jednog prekida ili greške u instalaciji. Adresabilni sistemi za detekciju i dojavu požara pružaju najmoderniju i najbolju zaštitu od požara.

Watchout Security u ponudi ima protivpožarne centrale (pp centrale), senzore, ručne javljače, detektore dima, optičke detektore, detektore plamena za adresabilne i konvencijalne sisteme dojave požara.

Watchout Security nudi i uslugu servisiranja sistema za dojavu požara.

Prednost naše kompanije po pitanju sistema za dojavu požara su:

 • saradnja sa vodećim svetskim brendom u oblasti pp zaštite kao što je  BOSH, DETNOV, GLOBAL FIRE, LABOR STRAUSS..
 • brzina isporuke  i instalacije,
 • kvalitet izvedenih radova,
 • najbolja servisna podrška svim klijentima,
 • dugogodišnja garancija na izvedene radove,
 • naša polisa osiguranja kao garancija kvaliteta.

Prateća dokumentacija i ostale usluge u oblasti PP zaštite:

 • Glavni projekat zaštite od požara
 • PZI Projekat za izvođenje
 • PIZ Projeket izvedenog stanja
 • Izveštaj prvog kontrolisanja
 • Izveštaj o funkcionalnom ispitivanju