Sistemi za dojavu požara

Svaka akcija nosi rizike i troškove, ali su rizici i troškovi komfora i neaktivnosti daleko veći.
Džon Kenedi

Zdravlje i bezbednost ljudi, kao i imovina mogu biti ugroženi u slučaju izbijanja požara. Bilans nastale štete usled požara često se može izraziti ljudskim žrtvama, finansijskim i materijalnim gubitkom.

Sistemi za dojavu požara služe za rano otkrivanje, alarmiranje i pravovremenu reakciju nadležnih timova kako bi se pružila najbolja zaštita od požara. Sistemi za dojavu požara su za razliku od protivprovalnih uvek aktivni (nalaze se u 24/7 režimu rada).

Za rano otkrivanje požara koriste se dim i toplota. Javljači požara koriste sledeće fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote. Informaciju dalje prosleđuju do protivpožarne centrale koja proverava verodostojnost signala. U slučaju potvrde kritične vrednosti aktivira se alarm. Alarm se može oglasiti pomoću sirene ili putem telefonske dojave.

Sisteme za dojavu požara moguće je realizovati u dve varijante: kao konvencionalne i kao adresabilne sisteme. Osnovna razlika između ova dva sistema je u tome što je kod adresabilnog sistema dojave požara moguće preciznije detektovati mesto opasnosti. Kod adresabilnih sistema detektori se povezuju na centralu preko petlje, za razliku od konvencionalnih gde se detektori povezuju na centralu linijski, a takav način povezivanja omogućava da sistem ostaje celokupno funkcionalan u slučaju jednog prekida ili greške u instalaciji. Adresabilni sistemi za detekciju i dojavu požara pružaju najmoderniju i najbolju zaštitu od požara.

Watchout Security u ponudi ima protivpožarne centrale (pp centrale), senzore, ručne javljače, detektore dima, optičke detektore, detektore plamena za adresabilne i konvencijalne sisteme dojave požara. Watchout Security nudi i uslugu servisiranja sistema za dojavu požara.

Prednost naše kompanije po pitanju sistema za dojavu požara su:

 • saradnja sa vodećim svetskim brendom u oblasti pp zaštite kao što je  BOSH, DETNOV, GLOBAL FIRE, LABOR STRAUSS..
 • brzina isporuke  i instalacije,
 • kvalitet izvedenih radova,
 • najbolja servisna podrška svim klijentima,
 • dugogodišnja garancija na izvedene radove,
 • naša polisa osiguranja kao garancija kvaliteta.

Kada je u pitanju prateća dokumentacija i ostale usluge u oblasti PP zaštite, tu Vam možemo ponuditi sledeće:

 • Glavni projekat zaštite od požara
 • PZI Projekat za izvođenje
 • PIZ Projeket izvedenog stanja
 • Izveštaj prvog kontrolisanja
 • Izveštaj o funkcionalnom ispitivanju