fbpx

Procena rizika

Biti u isto vreme i smeo i veoma oprezan, umetnost je uspeha. Napoleon

e-Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Program omogućava da na najbrži i najefikasniji način identifikujete i vrednujete rizike i za njih definišite mere za postupanje. Komunikacija u timu za procenu rizika nikada nije bila jednostavnija jer je potpuno automatizovana.

 

Ovakvim sistemom menadžeri rizika imaju mogućnost upravljanja rizicima jer se svaki rizik prati od momenta identifikacije. Brzo i lako generisanje izveštaja smanjuje vreme procene rizika i povećava kvalitet usluge.

 

Metodoligija i standardizovane matrice omogućavaju nepogrešivu analizu i vrednovanje rizika. Program pamti sve identifikona rizike i predložene mere u svakoj fazi procene, što olakšava i ubraza rad.

 

Ovakvim sistemom procene rizika najveću koristim imaju ovlašćena lica koja upravljaju organizacijom, jer im program omogućava veći stepen dostupnosti informacija koje ukazuju na povećan rizik i moguću štetu.

 

Preporučuje se menadžerima rizika, odgovornim licima za korporativnu bezbednost, kao i svim licima koja su odgovorna za bezbednost lica, imovine i poslovanja.

 

  • Kreirajte timove za procenu rizika
  • Unosite, vrednujte i analizirajte rizike
  • Definištite mere i ocenjujte njihovu efikasnost
  • Dodajte priloge i komentare
  • Automatsko izveštavajte sve članove tima

Svi imaju pravo na kvalitet. Procena dostupna svima jer procena je
sve