Sistem kontrole postojećeg obezbeđenja

Postaviti pravo pitanje je pola znanja.
Rodžer Bejkon

U cilju kontinuiranog unapređenja bezbednosnih procedura, potrebno je pratiti realizaciju plana obilazaka službenika fizičkog obezbeđenja. Ovim tipom kontrole stiče se uvid u opravdanost investicije u fizičko obezbeđenje i uspostavlja se efikasan sistem rada angažovanih kadrova u ovoj sferi.

Sa korisnikom usluge se pre početka pružanja usluge definiše plan obezbeđenja, koji podrazumeva i plan obilazaka koji sadrži tačan broj lokacija kontrolnih tačaka sa preciznim nazivima i vremenskim intervalom obilazaka. Službenik obezbeđenja pri svakom obilasku lokacije prinosi čitač memorijskom dugmetu na kontrolnom punktu, a poseta biva memorisana u sistem. 

Kontrolne tačke koje službenik obezbeđenja obilazi ne moraju po svojoj prirodi da budu bezbednosnog karaktera, već to mogu da budu i pozicije koje se dodatno kontrolišu, na pr. pumpe, ventili, kotlovi, gasne stanice, sve vrste mernih uređaja itd. 

Izveštaj o aktivnostima službe obezbeđenja, kao i prenos podataka o vremenima obilazaka patrole, dostavlja Kontrolni centar Watchout Security-a u periodu predviđenim ugovorom. 

Ovakav sistem kontrole je u praksi pokazao visoke rezultate u procesu upravljanja internim obezbeđenjem, povećanjem efikasnosti obezbeđenja i smanjenjm potencijalnih rizika, kao i ostvarenje uštede usled poštovanja predviđenih planova postupanja. Ovakav sistem kontrole poseduju sve kompanije koje upravljaju troškovima na racionalan način, a posebno u organizacijama koje shodno proceni rizika moraju da imaju organizovanu službu obezbeđenja.