Parking rampe i motori za kapije

Ne možemo rešiti probleme na isti način na koji smo ih stvorili.
Albert Ajnštajn

Sistem tehničke zaštite koji unapređuje nivo bezbednosti, a ujedno predstavlja i vizit kartu objekta jesu parking rampe. Prvo što posetilac primeti čak i pre samog objekta je upravo rampa za parking.

Rampa je efikasno sredstvo za sprečavanje neovlašćenog ulaza vozila u ograđeni prostor, javne garaže, ulaza na zajednički parking stambenih objekata i druge objekte.

Česta pojava na ulazima u kompanije sa velikom frekvencijom prolaza su automatske kapije. U poređenju sa automatskim kapijama, velika prednost parking rampe je brzina otvaranja. Parking rampe koje Watchout Security ima u ponudi mogu se podizati ili spuštati za samo dve sekunde. U odnosu na kapiju kojoj je potrebno u zavisnosti od širine, od 20 sekundi na više, to je ogromna ušteda vremena.

Naše parking rampe rade na 24V dc i imaju mogućnost baterijskog napajanja, koje će omogućiti da koristite rampu čak i kada mnogi to ne mogu – kada nema struje. Ukoliko dođe do fizičkog oštećenja parking rampe garantujemo osposobljavanje ili zamenu delova u roku od 24 sata od poziva kroz uslugu održavanja. U zavisnosti od konkretnih potreba korisnika, parking rampu moguće je povezati sa čitačima kartica, otiska prsta, daljinskim upravljačima, GSM modulima za upravljanje putem mobilnih telefona, induktivnim petljama, mikrotalasnim radarima PRAP, fotoćelijama.

Korisnicima koji kupe rampu kod nas, garantujemo najpovoljniju cenu za ugradnju modula koji će vam omogućiti upravljanje rampom preko svog mobilnog telefona.


Prednost naše kompanije po pitanju parking rampi i motora za kapije su:

·       saradnja sa vodećim svetskim brendom u oblasti mehaničkih barijera kao što je ICARUS QUIKO.

·       brzina isporuke  i instalacije,

·       kvalitet izvedenih radova,

·       najbolja servisna podrška svim klijentima,

·       dugogodišnja garancija na izvedene radove,

·       naša polisa osiguranja kao garancija kvaliteta.