fbpx

Plan obezbeđenja i plan sistema tehničke zaštite

“Ne planirati znači planirati neuspeh.”

Bendžamin Frenklin

Preduslov za uspeh u poslovanju jeste bezbednost lica i imovine.

 

Plan obezbeđenja je dokument sa planiranim uslugama obezbeđenja koje su predviđene u proceni rizika ili su kao mere zaštite zahtevane od korisnika usluga, u skladu sa zakonom i pravilima struke.

Plan obezbeđenja, odnosno plan postupanja sa rizicima, sadrži i plan sistema tehničke zaštite, kada se korisniku pružaju usluge tehničke zaštite.

Naša kompanija je implementirala još jednu inovaciju koja u potpunosti automatizuje izradu plana obezbeđenja. Jednostavna i brza automatizacija omogućava jednostavno usaglašavanje zahteva i još bržu implementaciju na štićenom objektu. 

Plan obezbeđenja u elektronskoj formi je uvek dostupan angažovanim službenicima obezbeđenja što direktno utiče na kvalitet usluge. 

Ključna prednost našeg sistema upravljanja planom obezbeđenja je:

  • jendostavnost i lakoća izmene plana,
  • ažurnost podataka u planu,
  • maksimalna usaglašenost sa zahtevima korisnika,
  • dostupnost informacija ovlašćenom licu korisnika usluge,
  • dostupnost informacija službenicima obezbeđenja koji pružaju usluge.