Video nadzor i video obezbeđenje

Neka naše brige koje unapred brinemo postanu razmišljanje i planiranje unapred.
Vinston Čerčil

U savremenim uslovima poslovanja koje karakterišu brojni rizici, kao jedna od mogućih kriznih situacija izdvajaju se provale i krađe. Posledice nastale u tom slučaju u značajnoj meri mogu narušiti stabilnost poslovanja organizacije. Shodno tome, javlja se potreba za ekonomičnim načinom poboljšanja bezbednosti ljudi, objekata i imovine.

Sistemi video obezbeđenja se sve više koriste u sigurnosnim sistemima i to sa dobrim razlogom. Video obezbeđenje omogućava potpunu vizuelnu kontrolu nad objektom i kada dođe do incidenta mogu se preduzeti odgovarajući koraci da bi se minimizirala šteta. Video nadzor, kao jedan od najzastupljenijih sistema tehničke zaštite objekata može se sagledati kroz tri osnovne funkcije i to: osmatranje, snimanje i odvraćanje.

  • Osmatranje omogućava praćenje stanja u realnom vremenu i omogućava da se prati tok događaja i interveniše u slučaju vanrednog događaja.
  • Snimanje u cilju arhiviranja, omogućava da se ima reprodukcija događaja kako bi se mogla izvršiti analiza situacije i voditi dalji postupak.
  • Odvraćanje ima psihološko dejstvo na lice koje namerava da neautorizovano uđe u restriktivan prostor.

Sistem video nadzora u svom osnovnom izvođenju treba da sadrži kamere i monitor ili više njih, međusobno spregnute odgovarajućim prenosnim putem preko uređaja za snimanje i reprodukciju slike (video rekorder).

Prednost naše kompanije je:

  • saradnja sa vodećim svetskim brendovima u oblasti video obezbeđenja kao što su Dahua, Hikvision, Samsung, Western security, Axoon,
  • brzina isporuke  i instalacije,
  • kvalitet izvedenih radova,
  • najbolja servisna podrška svim klijentima,
  • dugogodišnja garancija na izvedene radove,
  • naša polisa osiguranja kao garancija,
  • mogućnost kupovine sistema na više mesecnih rata uz neku od preporučenih usluga.
Preporučene usluge u cilju dodatnog obezbeđenja su: