fbpx

Servisiranje sistema

“Biti u isto vreme i smeo i veoma oprezan, umetnost je uspeha.”

Napoleon

Prvi na tržištu pružamo uslugu NON STOP SERVIS koja omogućava korisnicima podršku 24h dnevno.

 

U cenu usluge servisiranja su obuhvaćene sledeće aktivnosti servisera:

  • utvrđivanje uzroka servisnog problema,
  • otklanjanje kvara ukoliko se ne zahteva isporuka novih proizvoda,
  • upoznavanje korisnika sa cenom isporuke ili servisiranja proizvoda ukoliko je to potrebno.

Napomena:

Dodatne obuke za korišćenje sistema se smatraju uslugom servisa.

Instalacije aplikacija i ostale aktivnosti se smatraju uslugom koje ne podlležu garanciji.

Korisnik sistema tehičke zaštite  je dužan da obezbedi servisiranje i održavanje sistema tehničke zaštite.  Uslugu održavanja i servisiranja sistema može da pruža samo firma za privatno obezbeđenje koja ima licencu za montažu, puštanje u rad, održavanje sistema tehničke zaštite i obuku korisnika.