GPS praćenje vozila

Mudar čovek izbegava štete i opasnosti.
Latinska poslovica

Poslovanje Vaše organizacije podrazumeva čestu upotrebu motornih vozila? Želite da smanjite operativne troškove, poboljšate efikasnost vozača, komercijalista i kadrova na terenu, pruže klijentima bolju uslugu i uz to poboljšate pregovaračku moć? Otkrijte šta je GPS praćenje vozila i šta može učiniti za Vaš biznis!

Watchout Security nudi uslugu GPS praćenja vozila uređajem Master tracker 3000 koji predstavlja sintezu GPS i GSM tehnologije, a rezultat je jednostavno dobijanje podataka o lokaciji, zaustavljanjima, praznom hodu i kilometraži koja može biti jednostavno analizirana u cilju povećanja efikasnosti i smanjenja troškova. Kompletno softversko rešenje, u koje je uključen i prenos podataka putem GPRS-a od svih vozila do servera, napravljeno je u Srbiji. Dostupna je i web aplikacija sa softverom na srpskom jeziku, kojoj klijent može da pristupi sa bilo kog računara.

Proverite prijavljenu satnicu zaposlenog:

Mnoge kompanije samo po ovom osnovu povrate investiciju u roku od 3 do 6 meseci. Pomoću izveštaja možete dobiti informacije o vremenu provedenom na radnom mestu. Uporedite prosečno radno vreme pre i posle instalacije sistema.

Pomozite zaposlenom koji je zalutao:

Kada je poznata trenutna lokacija vozila, dispečer može lako pomoći vozaču da pronađe pravi put i time uštedi na vremenu i ispoštuje predviđene rokove.

Kontrolišite i umanjite prosečnu brzinu vozila:

Neka vozila ne prelaze 100km/h na autoputu i 70km/h na ostalim putevima. Ove promenljive su u direktnoj sprezi sa potrošnjom goriva, troškovima održavanja i bezbednosti učesnika u saobraćaju. Kontrolom brzine uštedećete na troškovima goriva do 20% na mesečnom nivou.

Osiguravajuće kompanije:

Kontaktirajte Vašu osiguravajuću kompaniju i zahtevajte popust kada im budete pokazali da Vaša vozila sada voze sporije i da smanjujete mogućnost saobraćajne nezgode. Ako Vaša osiguravajuća kompanija ne želi da Vam izađe u susret, promenite je.

Pratite vreme zaustavljanja:

Serviseri i menadžeri tačno znaju koliko vremena je potrebno za isporuku ili obavljanje servisne usluge. Nepoštovanje predviđenog vremena, može biti pokazatelj smanjene produktivnosti zaposlenog ili pak nedovoljnog posvećivanja klijentu. Ove informacije su od značaja za jačanje veza, povraćaj robe ili uspešnu prodaju. Efikasnost na prvom mestu!

Negovanje dobrih odnosa sa kupcima i pomoć menadžmentu:

Nema više odgovora klijentima: “Između 9 i 17 sati”. Profesionalnije je da navedete tačno vreme isporuke/dolaska koje ćete ispoštovati. Uz GPS tehnologiju garantujete kvalitet usluga i obezbeđujete.

Softver za upravljanje sistemom i pregled izveštaja je web orijentisan, tako da korisnici imaju mogućnost pristupa unutar lokalne mreže, ali i pristup sa ostalih lokacija vezanih na internet.