Kontrola pristupa

Najbolji način da predvidite budućnost je da je stvorite.
Abraham Linkoln

U skladu sa ciljem ka povećanju bezbednosti i težnjom ka prilagođavanju bezbednosnih sistema poslovnoj politici i procedurama rada organizacije, pristup restriktivnim prostorijama treba da bude efikasno kontrolisan.

Prvi stepenik u kontroli pristupa je fizička barijera, koja sprečava prilaz ograđenom prostoru, a ulazi su strogo definisani i pod nadzorom osoblja službe fizičko obezbedenja. Svako lice koje želi pristup mora biti identifikovano i tu funkciju, za objekte sa malim brojem zaposlenih i ređim posetama sa strane, vrše dežurna lica na ulazima.

Međutim, kod objekata gde ima više zaposlenih i gde je frekvencija “saobraćaja” povećana, kao i kod vrlo osetljivih objekata, gde oslonac isključivo na lica fizičkog obezbeđenja nije dovoljno pouzdan, koriste se razne vrste tehničkih sistema za kontrolu pristupa. Sem povećane bezbednosti, njihova primena smanjuje i broj mesta nadziranih od strane lica fizičkog obezbeđenja.

Tehnički sistemi za kontrolu pristupa baziraju se na tri tehnike koje na određeni utvrđuju autorizovanost lica za ulazak u osetljiv prostor i, po dobijanju potvrde, daju dozvolu za ulazak. Prva tehnika se zasniva na poznavanju šifre za otvaranje brave, druga na posedovanju identifikacione kartice ili bedža i treća na prepoznavanju neke fizičke osobenosti lica koje traži pristup. Pri ovome je moguće vršiti kontrolu u tri nivoa, na ulazu u krug objekta, na ulazu u sam objekat i na ulazu u kritičnu prostoriju i povezati sistem sa alarmnim sistemom.

Softver za upravljanje sistemom i pregled izveštaja je web orijentisan, tako da korisnici imaju mogućnost pristupa unutar lokalne mreže, ali i pristup sa ostalih lokacija vezanih na internet.

Prednost naše kompanije po pitanju sistema kontrole pristupa su:

  • saradnja sa vodećim svetskim brendovima u oblasti kontrole pristupa, kao što su ZKTeco, TEH-TEL, DAHUA, HIKVISION, CDVI, SOYAL, PARADOX..
  • brzina isporuke  i instalacije,
  • kvalitet izvedenih radova,
  • najbolja servisna podrška svim klijentima,
  • dugogodišnja garancija na izvedene radove,
  • naša polisa osiguranja kao garancija kvaliteta.

Preporučene usluge u cilju dodatnog obezbeđenja su: