fbpx

Alarmni sistemi za vozila

“Najuspešniji ljudi su oni koji su dobri u ispunjavanju plana.”

James Yorke

Serijski, fabrički i konvencionalni sistemi zaštite vozila u praksi su se pokazali kao nepouzdani.

Javila se potreba za individualnim sistemom zaštite u zavisnosti od tipa i modela automobila.

 

Kupujući novo vozilo, mnogi ne razmišljaju o krađi jer su od prodavca dobili fabrički daljinski upravljač ili su ugradili dodatnu bravu.

Fabrički daljinski upravljač najčešće ne služi za zaštitu od krađe, već samo za daljinsko zaključavanje vrata.

Alarmni sistem koji se prilagođava vlasniku i karakteristikama vozila, najbolje je rešenje za zaštitu vozila od krađe.

Watchout Security auto alarm u radu ne koristi digitalnu vezu za komunikaciju sa kompjuterom vozila, pa ne postoji mogućnost kvara na alarmu i prestanka rada zaštite. Kombinacijom više podsistema, elektronske i alarmne zaštite, najčešći načini krađe i neutralisanja zaštite vozila, izbegnuti su u potpunosti.