Alarmni sistemi za vozila

Najuspešniji ljudi su oni koji su dobri u ispunjavanju plana
B. James Yorke

Budući da su se serijski, fabrički i konvencionalni sistemi zaštite vozila u praksi pokazali kao nepouzdani, javila se potreba za individualnim sistemom zaštite u zavisnosti od tipa i modela automobila.

Dovozeći novo vozilo kući, mnogi ne razmišljaju o krađi jer su od prodavca dobili fabrički daljinski upravljač ili su ugradili dodatnu bravu. Fabrički daljinski upravljač najčešće ne služi za zaštitu od krađe, već samo za daljinsko zaključavanje vrata.

Alarmni sistem koji se prilagođava vlasniku i karakteristikama vozila, najbolje je rešenje za zaštitu vozila od krađe.

Auto alarm Watchout Security auto alarm u radu ne koristi digitalnu vezu za komunikaciju sa kompjuterom vozila, pa ne postoji mogućnost kvara na alarmu i prestanka rada zaštite. Kombinacijom više podsistema, elektronske i alarmne zaštite, najčešći načini krađe i neutralisanja zaštite vozila, izbegnuti su u potpunosti.