fbpx

Podrška

Ugovaranje usluge

Ugovaranje 100% u skladu sa Vašim zahtevima i u skladu sa zakonskom regulativom.

Korak 01
Zahtev za ugovaranje
Zahtev za ugovaranje

Korisnik podnosi zahtev

WS kreira zahtev

Korisnik automatski dobija broj zahteva

Korak 02
Radni nalog za ugovaranje
Radni nalog za ugovaranje

WS kreira radni nalog za ugovaranje

WS određuje lice i rok za realizaciju

Korisnik automatski dobija podatke iz radnog naloga

Korak 03
Radni zadatak
Radni zadatak

Prodavac kreira zadatak u cilju usaglašavanja zahteva

Određuje lice i rok za ugovaranje

Korisnik automatski dobija informacije

Korak 04
Ugovorna dokumentacija
Ugovorna dokumentacija

WS kreira ponudu na osnovu usaglašenih zahteva

Na osnovu prihvaćene ponude pravi ugovor

Korisnik automatski dobija informacije

Realizacija usluge

Zagarantovano najkvalitetnija realizacija usluge koju firme za privatno obezbeđenje nude.

Korak 01
Radni nalog za realizaciju
Radni nalog za realizaciju

WS kreira nalog nakog potpisanog ugovora

WS planira realizaciju

Korisniku stiže automatska najava putem mail-a

Korak 02
Radni zadatak
Radni zadatak

Watchout security kreira radni zadatak

Određuje lice i rok za realizaciju

Korisnika stiže automatska najava putem mail-a

Korak 03
Zakonom obavezna dokumentacija
Zakonom obavezna dokumentacija

WS kreira dokumentaciju

Usaglašava sa korisnikom usluge

WS korisniku predaje  jedan primerak dokumentacije

Korak 04
Primoprodajna dokumentacija
Primoprodajna dokumentacija

WS vrši primopredaju sa korisnikom

Ugovarač ispred WS-a vrši anketu korisnika

Korisnik postavlja obeležja da je objekat obezbeđen

Servisiranje sistema

Bezbednost Vašeg objekta nam je posao, zato je rešavanje problema na sistemu prioritet.

Korak 01
Zahtev za servisiranje
Zahtev za servisiranje

Korisnik podnosi zahtev

Watchout security kreira zahteva

Korisnika automatski dobija broj zahteva

Korak 02
Radni nalog za servisiranje
Radni nalog za servisiranje

Watchout security kreira nalog

Određuje lice i rok za otklanjanje neusaglašenosti

Korisnika automatski dobija informacije

Korak 03
Radni zadatak
Radni zadatak

Rukovodilac kreira zadatak u cilju utvrđivanja uzroka

Određuje lice i rok za otklanjanje neusaglašenosti

Korisnik automatski dobija informacije

Korak 04
Primopredajna dokumentacija
Primopredajna dokumentacija

Rukovodilac kreira primopredajnu dokumentaciju

Lice odgovorno za realizaciju vrši anketu korisnika

Korisnik automatski dobija informacije