Podrška

Ugovaranje usluge

Ugovaranje 100% u skladu sa Vašim zahtevima i u skladu sa zakonskom regulativom.

Zahtev za ugovaranje

Korisnik podnosi zahtev

WS kreira zahtev

Korisnik automatski dobija broj zahteva

Radni nalog za ugovaranje

WS kreira radni nalog za ugovaranje

WS određuje lice i rok za realizaciju

Korisnik automatski dobija podatke iz radnog naloga

Radni zadatak

Prodavac kreira zadatak u cilju usaglašavanja zahteva

Određuje lice i rok za ugovaranje

Korisnik automatski dobija informacije

Ugovorna dokumentacija

WS kreira ponudu na osnovu usaglašenih zahteva

Na osnovu prihvaćene ponude pravi ugovor

Korisnik automatski dobija informacije

Realizacija usluge

Zagarantovano najkvalitetnija realizacija usluge koju firme za privatno obezbeđenje nude.

Korak 01 Radni nalog za realizaciju
Korak 02 Radni zadatak
Korak 03 Zakonom obavezna dokumentacija
Korak 04 Primoprodajna dokumentacija

Servisiranje sistema

Bezbednost Vašeg objekta nam je posao, zato je rešavanje problema na sistemu prioritet.

Zahtev za servisiranje

Korisnik podnosi zahtev

Watchout security kreira zahteva

Korisnika automatski dobija broj zahteva

Radni nalog za servisiranje

Watchout security kreira nalog

Određuje lice i rok za otklanjanje neusaglašenosti

Korisnika automatski dobija informacije

Radni zadatak

Rukovodilac kreira zadatak u cilju utvrđivanja uzroka

Određuje lice i rok za otklanjanje neusaglašenosti

Korisnik automatski dobija informacije

Primopredajna dokumentacija

Rukovodilac kreira primopredajnu dokumentaciju

Lice odgovorno za realizaciju vrši anketu korisnika

Korisnik automatski dobija informacije