fbpx

Online plaćanje

favicon

Korisnicima naših usluga koji imaju sklopljen poslovni ugovor sa našom firmom omogućili smo plaćanje svojih računa putem platnih kartica Visa, Master i Maestro.

Watchout Security d.o.o. Kragujevac
Slažem se sa uslovima korišćenja
Napomena: Watchout security posluje po Zakonima Republike Srbije i stoga sva plaćanja kreditnim i debitnim karticama biće obavljena u valuti Republike Srbije (Dinar – RSD). U koliko plaćate iz inostranstva Vaša platna kartica biće zadužena u vašoj lokalnoj valuti nakon što se iznos u dinarima konvertuje u vašu lokalnu valutu koristeći kursne liste koje primenjuju svetske kartične asocijacije.

Napomena u vezi sa plaćanjem, broj računa.