fbpx

Brojanje posetilaca

Video analitika za brojanje posetilaca koristi standardnu video nadzor opremu tj. IP kameru u kombinaciji sa firmware-om (programska aplikacija instalirana na IP kameru) čime je omogućueno korišćenje video nadzor tehnologije u svrhu dobijanja poslovnih podataka.

 

Parametri poput dnevnog prosečnog broja posetilaca, ili mesečnog, ili broja poseta po određenim satima koriste menadžmentu da efikasnije upravlja raspoloživim resursima i prodajom.

Informacije poput konverzione stope kao jednog od osnovnih marketing/prodajnih parametara dostupne su momentalno i to za analizu različitih vremenskih perioda.

Naprednije aplikacije za brojanje posetilaca omogućuju dodatni nivo video analitike. Centralizovanim menadžmentom sistema korisnici mogu sa lakoćom voditi mrežu maloprodajnih/veleprodajnih objekata u smislu pametnijeg upravljanja raspoloživim resursima, pravilnijim rasporedom zaposlenih u objektina i optimizacijom operativnih troškova.

Video analitički algoritmi namenjeni poput People Counter-a mogu se integrisati sa informacionim sistemom neke kompanije i pružati dodatne (meta) podatke u okviru sintetizovanih poslovnih izveštaja.