Monitoring alarmnog sistema

Sreća nije slučajna; a nije niti nešto što trebate želeti. Sreća je nešto što sami stvarate.
Džim Ron

Vaši najvredniji resursi zahtevaju apsolutnu posvećenost u kontekstu bezbednosti i kontinuitet u pogledu aktivnosti koje se sa ciljem rasta stepena bezbednosti preduzimaju.

Da bi alarmni sistemi smanjili rizik od izvršenja krivičnog dela, Watchout Security pruža uslugu alarm monitoringa. O alarmnim sistemima možete pročitati na strani alarmni sistemi.

Alarm monitoring je usluga daljinskog nadzora alarmnog sistema iz Kontrolnog centra Watchout Security-a koja korisniku pruža viši stepen tehničke zaštite kroz signaliziranje neovlašćenog pristupa štićenom prostoru.

Monitoring podrazumeva praćenje aktivacije alarma na štićenom objektu, proveru događaja i dalje reagovanje na osnovu dobijenih informacija u skladu sa procedurama, a sve to u cilju smanjenja štete. Dežurni službenici obezbeđenja su dužni da utvrde uzrok alarmne dojave i da obaveste korisnika usluge. Ukoliko se utvrdi da postoje elementi koji ukazuju na vršenje krivičnog dela, dežurna lica, po Zakonu, su dužna da obaveste nadležnu policijsku stanicu. U zavisnosti od specifičnosti događaja koji je doveo do aktiviranja alarmnog sistema, dežurna lica Kontrolnog centra upućuju poziv vatrogasnoj i/ili službi hitne medicinske pomoći.

Osnovna funkcija usluge alarm monitoringa je što ranija detekcija opasnosti i upozoravanje dežurnog lica na nju čime se u najvećoj meri smanjuju negativne posledice po bezbednost ljudi, imovine i poslovanja.

Svaki korisnik alarmnog sistema preko koga se vrši daljinski monitoring, dobija od nas sledeće:

 

  • Šifru (Code) – Podrazumeva određenu kombinaciju brojeva poznatih samo Korisniku usluga i ovlašćenim licima Korisnika usluga i ona služi za aktiviranje ili deaktiviranje alarmnog sistema (tzv. „naoružavanje i razoružavanje). Svaki Korisnik usluga sistema mora imati svoju šifru.  
  • Šifru pod prinudom (Duress Code) – Podrazumeva da je Korisnik usluga ili ovlašćeno lice Korisnika usluga razoružalo alarmni sistem pod prinudom i služi kao znak za operatera Monitoring centra da postupi po posebnoj proceduri za ovakve slučajeve. 
  • Lozinku – Reč ili broj, poznatu samo Korisniku usluge i Monitoring Centru, koja služi za proveru verodostojnosti identiteta Korisnika usluga ili ovlašćene osobe koja komunicira sa Monitoring centrom u svim slučajevima vezanim za funkcionisanje usluge alarm monitoringa. 
  • Lozinku pod prinudom – Reč ili broj različit od prave lozinke i služi kao tajni verbalni znak za operatera Monitoring centra prilikom provere verodostojnosti identiteta Korisnika usluga ili ovlašćene osobe u slučaju da se komunikacija vrši pod prinudom, tj. da je Korisnik usluga prinuđen da kaže da je stanje na objektu normalno.