Bezbednosno izveštavanje

Autoritet znanja jednako je legitiman kao i autoritet položaja.
Peter Drucker

Sistemski pristup i transparentnost u pogledu realizovanih bezbednosnih mera pružaju osnovu za kontinuirano poboljšanje nivoa bezbednosti štićenog objekta i usklađivanje sitema tehničke zaštite sa konkretnim potrebama klijenta.

Bezbednosno izveštavanje je osnov bezbednosnog sistema, i kvalitetnim izveštavanjem  se vrši nadzor nad radom privatnog obezbeđenja. Takođe, jedan od najznačajnih elemenata su pažljivo birani podaci koje čine izveštaj i na osnovu kojih se dobijaju informacije koje su najznačajnije za bezbednosni sistem.

Sastavni deo svakog izveštaja su podaci o sprovedenim aktivnostima koji se dobijaju automatski iz informacionih sistema, drugi deo izveštaja su svi uočeni rizici u procesu obezbeđenja i kao najbitniji deo se podrazumevaju zaključci stručnih konsultanata koji podrazumevaju korektivne i preventivne mere za poboljšanje procesa u cilju podizanja bezbednosnog nivoa.

Izveštavanje se može vršiti periodično i na zahtev korisnika. Izveštavanjem, Watchout Security će doprineti boljim bezbednosnim performansama naših timova na terenu i takođe pomoći da razumemo, istražimo i ublažimo sve potencijalne bezbednosne opasnosti i rizike na štićenom objektu.

Watchout security kao izrađivač izveštaja dužan je da osigura bezbedno čuvanje dokumentovanih informacija kao i da vodi evidenciju o svim izrađenim kopijama. Svaka izrađena kopija mora biti brojčano označena. Kopiju izveštaja, odnosno uvid u izveštaj mogu imati ovlašćena lica korisnika usluge. Bezbednosni izveštaj podleže zaštiti tajnosti u skladu sa posebnim propisima.

Watchout security će svojim korisnicima za vreme trajanja usluge da:

  • izveštava o stanju sistema tehničke zaštite (informacije koje primeti služba obezbeđenja)
  • izveštava o stanju sistema fizičke zaštite
  • predlaže mere za poboljšanje usluge obezbeđenja
  • izveštava o aktuelnoj zakonskoj regulativi iz oblasti privatnog obezbeđenja