fbpx

Alko testiranje

“99% svih iznenađenja u biznisu su neprijatna!”

Harold Geneen

Okrenite ovu statistiku u korist svoje organizacije.

 

Uspeh poslovanja u značajnoj meri zavisi od ljudskih resursa.

Sve češće se beleže slučajevi neetičkog i neprofesionalnog ponašanja i situacije kada su se zaposleni na radnom mestu pojavljivali u alkoholisanom stanju.

Sve su učestalije povrede na radu kao i druge neprijatnosti.

Zbog pomenutih razloga, poslodavci se sve češće opredeljuju za uslugu alko testiranja zaposlenih. Informacije dobijene na ovaj način, firme mogu koristiti za preduzimanje adekvatnih mera za suzbijanje takvog ponašanja u budućnosti čime se osigurava nesmetano poslovanje.

Pružanje usluge alkotestiranja zaposlenih lica putem Etilometra Alkotest DRAGER 6810 (uređaj poseduje Uverenje Direkcije za mere i dragocene metale o ispunjenosti uslova propisanih Pravilnikom o metrološkim uslovima za etilometre) i od strane sertifikovanih lica.

Pružanje usluge se vrši svakog radnog dana u mesecu, u periodu od 8 do 16 sati i tom prilikom se najmanje pet osoba mogu testirati.

Izod iz aktuelne zakonske regulative:

Po Zakonu o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) razlozi za otkaz su propisani članom 179. Prema ovoj odredbi poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu, i to, između ostalog zbog dolaska na rad pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava, odnosno upotrebe alkohola ili drugih opojnih sredstava u toku radnog vremena, koje ima ili može da ima uticaj na obavljanje posla (član 179. stav 3. tačka 4) Zakona).

Prema stavu 4.iste odredbe poslodavac može zaposlenog da uputi na odgovarajuću analizu u ovlašćenu zdravstvenu ustanovu koju odredi poslodavac, o svom trošku, radi utvrđivanja okolnosti iz stava 3. tač. 3) i 4) ovog člana ili da utvrdi postojanje navedenih okolnosti na drugi način u skladu sa opštim aktom. Odbijanje zaposlenog da se odazove na poziv poslodavca da izvrši analizu smatra se nepoštovanjem radne discipline u smislu stava 3. ovog člana.

Kao dokaz usaglašenosti sa propisima u nastavku možete pogledati sledeća dokumenta: