Sistem za evidenciju radnog vremena

Ako ne znate ili ne možete da upravljate svojim vremenom, čime onda uopšte možete da upravljate?
Peter Drucker

Evidencija radnog vremena, kontrola kretanja kroz objekat i dozvola pristupa autorizovanim kadrovima u restriktivne prostorije, tri su važna segmenta u funkcionisanju savremene organizacije.

ZKTime je sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih i/ili kontrolu pristupa i sastoji se od terminala za identifikaciju RFID kartice, otiska prstiju, prepoznavanja lica ili PIN-a, zatim serverske aplikacije, te web aplikacije za administraciju i upravljanje samim sistemom, kao i izveštavanje.

Implementacijom i primenom sistema kontrole sprečava se nepotrebno i nedozvoljeno kretanje po objektu, čime se povećava nivo bezbednosti što svakako doprinosi racionalnijem i efikasnijem poslovanju.

Pored kontrole pristupa, ZKTime sistem koristi se za praćenje i evidentiranje radnog vremena, tako da menadžment kompanije dobija vrlo efikasan mehanizam za kontrolu utroška radnog vremena. Primenom sistema za evidenciju radnog vremena omogućena je potpuna i efikasna kontrola vremena koje zaposleni provedu na poslu, kontrola njihovog kašnjenja prekovremenog rada, bolovanja, godišnjih odmora, a na kraju i završnog obračuna troškova za zaposlene.

Softver za upravljanje sistemom i pregled izveštaja je web orijentisan, tako da korisnici imaju mogućnost pristupa unutar lokalne mreže, ali i pristup sa ostalih lokacija vezanih na internet.

Izveštaje koje možete dobiti sa našeg sistema su:

 • Chrono 1
 • Chrono 2
 • Izvestaj kašnjenja                                                                                    
 • Izveštaj neregularnosti
 • Izveštaj pauze
 • Karnet
 • Neopravdani izostanak duže od 48h
 • Ostvareni sati rekapitulacija
 • Ostvareni sati za period
 • Prisutnost po smenama
 • Standardni izveštaj
 • Status log
 • Status report
Za detaljne informacije ili za zakazivanje prezentacije, uputite nam zahtev za ponudu na linku ispod.