Servis

Korak 01 Zahtev za servisiranje
Zahtev za servisiranje

Korisnik podnosi zahtev

Watchout security kreira zahteva

Korisnika automatski dobija informacije

Korak 02 Radni nalog za servisiranje
Radni nalog za servisiranje

Watchout security kreira nalog

Određuje lice i rok za ugovaranje

Korisnika automatski dobija informacije

Korak 03 Radni zadatak
Radni zadatak

Prodavac kreira zadatak

Određuje lice i rok za ugovaranje

Korisnika automatski dobija informacije

Korak 04 Primopredajna dokumentacija
Primopredajna dokumentacija

Prodavac kreira ponudu

Na osnovu ponude pravi ugovor

Korisnika automatski dobija informacije