24/7 u službi vaše

ispod 0 minuta
reagovanje interventne patrole
preko 0
instaliranih sistema tehničke zaštite
preko 0
instaliranih kamera
favicon
najbolja Bezbednosna rešenja

Watchout security svojim bezbednosnim rešenjima u procesu obezbeđenja lica, imovine i poslovanja sve vrste bezbednosnih rizika svodi na prihvatljiv nivo. Imamo rešenje i za najspecifičnije zahteve korisnika jer je bezbednosni koncept prilagođen individualnim potrebama korisnika i štićenog objekta kroz procenu rizika, temeljno planiranje i implementiranje dogovorenih mera.

fizicka-zastita

Fizička zaštita

se pruža prvenstveno ličnim prisustvom i neposrednom aktivnošću službenika obezbeđenja.
tehnicka-zastita

Tehnička zaštita

se vrši tehničkim sredstvima i uređajima, njihovim planiranjem, projektovanjem, ugradnjom i održavanjem.
unnamed

Fizičko-tehnička zaštita

je usluga istovremenom ili kombinovanom primenom fizičke i tehničke zaštite.

Fizička lica

Brinemo o bezbednosti vaše porodice i doma 24/7/365! Kako zaštititi imovinu, koji način je najisplativiji, koje mere su najefikasnije i kome pokloniti poverenje kada je reč o obezbeđenju, najčešća su pitanja i nedoumice klijenata.

Pravna lica

Pored toga što smanjuju bezbednosne rizike, bezbednosni sistemi povećavaju stepen kontrole poslovnih procesa. Implementacijom bezbednosnih sistema poboljšava se celokupno poslovanje privrednih subjekata.

U prilici smo da Vam ponudimo najpovoljnija i najefikasnija bezbednosna rešenja primenom fizičko-tehničke zaštite lica, imovine i poslovanja.

Alarm monitoring

Alarm monitoring je usluga daljinskog nadzora alarmnog sistema iz Kontrolnog centra Watchout Security-a koja korisniku pruža viši stepen tehničke zaštite kroz signaliziranje neovlašćenog pristupa štićenom prostoru.

Video monitoring

Video monitoring je usluga obezbeđenja koja podrazumeva potpunu vizuelnu kontrolu nad objektom i kada dođe do incidenta mogu se preduzeti odgovarajuće mere da bi se minimizirala šteta.

Održavanje sistema

Održavanje sistema tehničke zaštite podrazumeva predviđanje potencijalnih kvarova i pravovremeno reagovanje u cilju smanjivanja verovatnoće kvara na sistemu.

Sistemi za evidenciju radnog vremena

ZKTime je sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih i/ili kontrolu pristupa (kontrola prolaza), a on obuhvata beleženje i memorisanje prolazaka, dozvolu pristupa, obradu podataka i, na osnovu rečenog, kreiranje izveštaja.

Procena rizika

Cilj izrade Akta o proceni rizika jeste identifikacija i vrednovanje rizika, predlaganje mera za smanjenje rizika i planiranje realizacije mera i ocena efektivnosti sprovedenih mera.

SOS sistem

SOS sistem pruža niz benefita korisnicima usluge i to kroz: najbržu moguću reakciju u slučaju vanrednih situacija, mogućnost reagovanja 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje.

LICENCE I SERTIFIKATI
AKCIJE ZA PRAVNA LICA

GPS Satelitsko praćenje vozila

Poslovanje Vaše organizacije podrazumeva čestu upotrebu motornih vozila? Želite da smanjite operativne troškove, poboljšate efikasnost vozača, komercijalista i kadrova na terenu, pruže klijentima bolju uslugu i uz to poboljšate pregovaračku moć? Otkrijte šta je GPS praćenje vozila i šta može učiniti za Vaš biznis!

Alkotest

Uspeh poslovanja u značajnoj meri zavisi od ljudskih resursa. Sve češće se beleže slučajevi neetičkog i neprofesionalnog ponašanja i situacije kada su se zaposleni na radnom mestu pojavljivali u alkoholisanom stanju.

Kontrola službenika obezbeđenja

U cilju kontinuiranog unapređenja bezbednosnih procedura, potrebno je pratiti realizaciju plana obilazaka službenika fizičkog obezbeđenja. Ovim tipom kontrole stiče se uvid u opravdanost investicije u fizičko obezbeđenje i uspostavlja se efikasan sistem rada angažovanih kadrova u ovoj sferi.

Fizička zaštita

Fizičkim obezbeđenjem doprinosi se zaštiti ljudi i imovine od oštećenja, uništenja, krađe i drugih oblika štetnog delovanja.

NAŠI PARTNERI

su organizacije koje aktivno učestvuju u ostvarivanju WATCHOUT SECURITY vizije:

ZAKONSKI OSNOV ZA IMPLEMENTACIJU OBEZBEĐENJA

Danas su aktivnosti u implementaciji fizičke i tehničke zaštite jasno definisane kroz Zakone i propise, zato Vas informišemo o aktuelnoj zakonskoj regulativi u oblasti privatnog obezbeđenja.

Zakon o privatnom obezbeđenju

Ovim zakonom uređuju se obavezno obezbeđenje i zaštita određenih objekata, poslovi i rad pravnih i fizičkih lica u oblasti privatnog obezbeđenja, uslovi za njihovo licenciranje, način vršenja poslova i ostvarivanje nadzora nad njihovim radom.

Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite...

Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o privatnom obezbeđenju (Službeni glasnik RS, br. 19 od 20. februara 2015, 71 od 21. jula 2017.), Ministar unutrašnjih poslova donosi PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava…

Standard SRPS A.L2.003 Procena rizika

Korišćenjem ovog standarda se obezbeđuje izvršenje sveobuhvatne procene rizika za organe javne vlasti, organizacije koje pružaju ili koriste usluge obezbeđivanja lica, imovine i kontinuiteta poslovanja…

Zakon o zaštiti od požara

Ovim zakonom uređuju se sistemi zaštite od požara, prava i obaveze državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih i fizičkih lica, organizacija vatrogasne službe…

ZADOVOLJNI KORISNICI NAŠIH USLUGA