• Pozovite nas +381 34 305 840; +381 34 301 800
  • Zaštita velikih objekata

  • Kako zaštititi veće objekte poslovnih, uslužnih i javnih delatnosti?
    Uslužne i javne delatnosti su često na udaru kriminalaca. Pored velikih materijalnih šteta, često su ugroženi bili i ljudski životi zaposlenih, korisnika, slučajnih prolaznika.
    Pravi odgovor je osloniti se na kombinaciju svih vidova tehničke zaštite, a zavisno o specifičnosti objekta upotpuniti fizičkom, i mehaničkom zaštitom.