• Pozovite nas +381 34 305 840; +381 34 301 800
 • Kontrola pristupa i radnog vremena

 • Sistemi kontrole pristupa zasnivaju na korisničkim šiframa i elementima blokade fizičkog prisustva u odredjenim prostorijama, čime se ograničava broj ljudi koji mogu pristupiti njima. Pored toga, sistem kontrole pristupa sadrži sistem administracije, čime se mogu uvesti nove šifre ili obrisati postojeće.

  Evidentiranje zaposlenih i događaja (prijave i odjave):

  • Pregled zaposlenih i svih evidentiranih događaja po zaposlenom, i po datumu
  • Pregled evidentiranih nepravilnosti – kašnjenja i prevremeni izlasci
  • Sumarni i detaljni pregled prisustva unutar i van radnog vremena, broja odrađenih dana, potrebnog prisustva, ostvarenog prisustva ( unutar i izvan radnog vremena ) i ukupnog prisustva, u proizvoljnom vremenskom intervalu, za sve zaposlene i pojedinačno
  • Štampanje svih pregleda
  • Proizvoljno definisanje radnog vremena od strane korisnika
  • Web server i mogucnost slikanja prilikom evidencije
  • Pristup sistemu kroz mrežu
  • Pristup sistemu kroz administratorski i operaterski nalog