• Pozovite nas +381 34 305 840; +381 34 301 800
 • Kontrola portirske službe

 • U današnje vreme, sve više objekata prelazi na sistem elektronske zaštite, ipak dosta je objekata imaju portirske službe. U takvim okolnosti veoma je bitno pravilno obilaženje svih delova objekata.

  Watchout Security vam nudi uslugu kontrole portirske službe u vidu patrolnog sistema, gde spadaju uređaji za evidenciju (logeri), kontrolne tačke, privesci za prijavu i program za skidanje podataka. Koncept patrolnog sistema zasnovan je na RFID tehnologiji, gde se kontrolne tačke javljaju kao elektronski uređaju emituju odgovarajuću frenkvenciju radio signala, a logeri kao elektronski uređaji koji primaju te signale i istovremeno memorisu u vidu šifri, kao datum i vreme kada je taj signal primljen.
  Isto tako, sa privescima portiri se prijavljuju.

  Patrolni čitači:

  • model GS-6000B, gde se podaci prenose preko USB kabla, koji može da snimi maksimalno 30 000 zapisa bez pražnjenja
  • model GS-6000E, koji se bežično povezuje na računar i ima brzinu prenosa podataka 40 zapisa u sekundi

   

  Kontrolne tačke:

  Životni vek kontrolnih tačaka je 25 godina, imamo sledeće oblike:

  • zvezdasti
  • okrugli

  Instalaciju kontrolnih tačaka na Vašem objektu vrši Wacthout Security uz dogovor sa Vama.

   

  Program za snimanje zapisa na računar:

  Program se dobija uz uređaju na CD i lako se instalira. U njemu su moguće sledeće operacije:

  • snimanje podatka sa logera
  • indetifikacija uređaja, kontrolnih tačaka i privezaka
  • grupisanje kontrolnih tačaka po putanjama
  • grupisanje privezaka prem smenama
  • pravljenje dnevnog, nedeljnog i mesečnog plana obilazaka
  • evidencija propusta prilikom obilaska
  • pravljenje izveštaja o obilascima u Excel formatu

  U slučaju da Vam je program komplikovan za rad, u mogućnosti smo da obavimo obradu podataka, tako što će se Vaš patrolni čitač doneti u Monitoring Centar WS, podaci skinuti i poslati putem mejla.