• Pozovite nas +381 34 305 840; +381 34 301 800
 • Aktuelni oglasi - saradnik u prodaji

 • OPIS RADNOG MESTA: Saradnik u prodaji

  Vaša zaduženja:
  – kontinuirano prati razvoj karakteristika proizvoda koji se ugrađuju u sisteme koji se prodaju sa ciljem predlaganja mera za poboljšanje;
  – istraživanje tržišta sa ciljem da se pronađu novi korisnici proizvoda i usluga;
  – sastavljanje liste potencijalnih korisnika i pozivanje istih;
  – zakazivanje sastanaka i vođenje prodajnog razgovora;
  – prepoznavanje zahteva i potreba potencijalnih korisnika usluge;
  – jednoznačno i za obe strane prihvatljivo definisanje zahteva i uslova prodaje;
  – kompletiranje dokumentacije pre potpisivanja ugovora;
  – otvaranje radnog naloga i praćenje realizacije istog;
  – popunjavanje dnevnih izvestaja;
  – izrada izveštaja o realizovanoj prodaji;
  – praćenje naplate realizovanih poslova i preduzimanje adekvatnih mera;
  – praćenje zadovoljstva korisnika u skladu sa procedurama Watchout Security;
  – kvantitativno i kvalitativno poređenje sopstvenih usluga sa konkurencijom;
  – blagovremeno izveštavanje o realizaciji zadataka dobijenih od nadređenih.

  Vaša ovlašćenja i odgovornosti:
  – pružanje kvalitetinih tačnih informacija o Watchout Security i predlozima Sistema tehničke zaštite;
  – preispitivanje zahteva korisnika i sposobnosti da ih Watchout Security zadovolji;
  – realizacija dogovorenih aktivnosti sa Korisnikom u dogovorenom roku i kvalitetu;
  – realizacija aktivnosti po utvrđenim procedurama Watchout Security;
  – razvijanje dobrih međuljudskih odnosa u Watchout Security.

  Poželjne veštine:
  – sposobnost komunikacije;
  – sposobnost postavljanja ciljeva;
  – upornost;
  – spremnost za rad u timu;
  – minimalni stepen stručne spreme – IV stepen;
  – poznavanje engleskog jezika – konverzacijski nivo;
  – vozačka dozvola „B“ kategorije – aktivan vozač.

  Važno nam je:
  – da ste motivisani za rad u dinamičnom okruženju;
  – da ste pouzdani;
  – da posedujete sposobnost organizovanja;
  – da poštujete rokove;
  – da ste usmereni na zadovoljstvo korisnika i rezultat.
  – da ste spremni za preraspodelu radnog vremena i produženi rad.

  Nudimo:
  – radnu atmosferu u kojoj se vrednuje i podstiče kvalitet rada;
  – kontinuirano ulaganje u učenje i razvoj zaposlenih;
  – otvorenost za vaše ideje;
  – rad na unapređenju zajednice u kojoj živimo;
  – okruženje u kome se odnosi grade posvećenošću i ispunjenim obećanjima.


  Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju pošalju putem jedne od dve opcije:
  – na e-mail adresu: hr.watchout@gmail.com (molimo Vas da u naslovu maila navedete tačan naziv pozicije za koju konkurišete) ili
  – popunite online formular.